Asjade internet:
  • Juhime seadmeid elektri börsihinna, gaasi ostuhinna, kohaliku ilmaennustuse, temperatuuri alusel.
  • Valime automaatselt ja käivitame soodsaima kütteliigi: soojuspump, gaas, elekter, pellet.
  • Muudame seadmed kaugjuhitavateks.
Meie klientide kogemus on näidanud, et Smartgrid seadet kasutades on võimalik kokku hoida üle 20-25% kuludest, mis oleks tehtud seadet kasutamata.


Smartgrid seadmete juhtimise teenus 1 aastaks on 24€.