Temperatuuri juhtimine

Hoiame ruumitemperatuuri soovitud vahemikus. Kui toatemperatuur ületab soovitud taseme, lülitatakse kütteseadmed välja. Kui temperatuur on soovitust madalam, rakenduvad kütteseadmed.

Lülitame seadmeid sõltuvalt välisõhu temperatuurist.